« | صفحه اصلی | »

نیکوست که قدرتمند باشی و پر توان،اما نیکوتر ان است که دوستت بدارند"

نظرات (4)

مجنون:

نچ
نیکوتر همان است که زور داشته باشی

leila:

eshtebahet hamin jast dige

We drank to that as well.

"Let me see it."

ارسال نظر

درباره

این صفحه حاوی یک نوشته از وبلاگ که در 2 مهر 1386 4:13 بعدازظهر ارسال شده می باشد.

ارسال قبلی این وبلاگ بوده است.

ارسال بعدی این وبلاگ است.

در صفحه اصلی و یا با دیدن آرشیو می توانید موارد خیلی بیشتری پیدا کنید.